Stacja Dywagacja

Podcast o nauce, społeczeństwie, ciekawych zjawiskach i zaskakujących historiach. Nie udajemy, że wszystko wiemy. Za to staramy się spojrzeć na każdy temat z ciekawej perspektywy i dostarczyć paliwa do rozmyślań i dyskusji.